Trendspaning i Göteborg 2024: AI och digitalisering del 1