Handelns dag 2022: Stöd för kompetensutveckling och innovation