Gör internationella prisjämförelser handeln mera konjunkturkänslig?