Forskarwebbinarium: Den lilla stadens attraktivitet