Förpackningens roll i hållbar och effektiv varudistribution