Värdeskapande i sociala interaktioner ­– Ett innovativt synsätt på kundförståelse genom interaktion och engagemang