Skaraborg Logistic Center – historien bakom och framtida utvecklingsmöjligheter