På jakt efter den produkt som flytt – en studie om uppskjuten produktlansering och dess effekter