Nytta eller nöje? – Cityhandeln och e-handeln ur ett nytt perspektiv