Modell för lagervärdesberäkning i butik vid Runsvengruppen AB