Makt och mening med mobilen: En kvalitativ studie av mobilens roll i konfektionsindustrin