Lika handlare tänker olika – En studie om korttransaktionskostnader och beloppsgränser