Klyftor, gap och utanförskap – En studie om servicemötet på den digitala banken