Hur kan värde skapas för livsmedelsföretag genom redistribution av livsmedelssvinn?