Gråt inte över spilld mjölk, den kanske inte är värd mer! – Om konsumentens värdering av det småskaliga mejeriföretagets kommunikation