Fysiska butiker i en digitaliserad handel – En fallstudie i hur och varför multi-kanala företag praktiskt använder fysiska forum i relation till digitala forum