Friskrivningar och garantier i ett förvärvsavtal – Närmare frågan om oskälighet