Ett varumärke kan inte välja sina föräldrar – En kvalitativ & -kvantitativ studie om svenska COO-effekter i New York