Distribution från butik – En studie om att inkludera befintliga butiker till e-handel genom skapandet av ett decentraliserat distributionssystem