Digital eller analog interaktion; vikten av det rätta valet