Att konsumera ekologiskt eller icke ekologiskt, det är frågan – En studie om konsumenters förhållande till ekologiska livsmedel