Är e-handeln nyckeln till morgondagens modehandel i Sverige?