Systemtänkande inom logistiken

Logistikforskningen kan sägas vara lite tom på människor; den har mest handlat om mekanisk effektivitet där mänskligt agerande inte har setts som en betydelsefull faktor.

Namn: Magnus Lindskog

År: 2009

Typ: Doktorand

Logistikforskningen har länge främst varit inriktad på samordning av transporter och lager på ett effektivt och resurssnålt sätt. Baserat på ingenjörsmässiga principer har forskarna tagit fram logistiksystem med förutbestämda mål. I avhandlingen On systems thinking in logistics management – A critical perspective (2012) tar Magnus Lindskog, Linköpings universitet, upp ytterligare en faktor i systemet.

– Jag saknade människan i logistiksystemen; de kändes mekaniska och lite torftiga, säger Magnus. I min avhandling tittar jag närmare på hur teorier kring systemtänkande, där tonvikten ligger på det mänskliga tänkandet, kan tillämpas inom logistikforskningen.

Avhandlingen visar att logistikforskningen har mycket att vinna på att utvidga sin världsbild så att människors subjektiva perspektiv och tänkande synliggörs. Genom att föra in systemtänkandet i logistiken kan man skapa en större förståelse för människorna i systemen och på så sätt skapa bättre förutsättningar för att förbättra systemen.

Namn: Magnus Lindskog

År: 2009

Typ: Doktorand