Stöd för internationell etablering av detaljhandelsföretag

Att förklara varför och hur internationalisering av företag sker är förmodligen en av de mest populära forskningsfrågorna inom internationell marknadsforskning. Försök att förbättra förståelsen för denna process dominerar.

Namn: Marissa Ekdahl

År: 2008

Typ: Doktorand

Det saknas dock litteratur kring hur företag stödjer internationaliseringsprocesserna. Internationalisering är så mycket mer än att förstå orsakerna bakom ett företags beslut att internationalisera (ekonomiskt perspektiv) och mycket djupare än en förklaring av mönster och tillvägagångssätt (beteendeperspektiv).

Doktoranden Marissa Ekdahl (f.d. Anne Saad), Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, undersöker i sitt avhandlingsarbete internationalisering med fokus på organisatoriska processer när företaget etablerar sig på en ny utländsk marknad; ny kunskap kring företagens förberedelser och stöd för

Namn: Marissa Ekdahl

År: 2008

Typ: Doktorand