Stadskärnor och externhandel

Den grundläggande problematiken i Hanna Kantolas (f.d. Larsson) forskning är relationen mellan stadskärnor och externhandel i köpcentrum.

Namn: Hanna Larsson

År: 2008

Typ: Doktorand

Hanna Kantola (f.d. Larsson)

Syftet är att göra en djupare analys med följande utgångspunkter:

  •     På vilket sätt påverkas den ekonomiska utvecklingen i stadskärnor och köpcentrum av handelsdiversiteten (handelns sammansättning)?
  •     Hur påverkas den ekonomiska utvecklingen inom stadskärnor och köpcentrum av en estetisk och vacker miljö?
  •     Hur påverkas den ekonomiska utvecklingen i stadskärnor och köpcentrum av marknadstillgängligheten antingen i form av befolkning eller inkomster?
  •     Hur påverkas den ekonomiska utvecklingen i stadskärnor och köpcentrum av näraliggande konkurrenter, till exempel andra närbelägna köpcentra?

Namn: Hanna Larsson

År: 2008

Typ: Doktorand

Hanna Kantola (f.d. Larsson)