Risker outsourcas till mellanled

Med utvecklingen av globala leverantörskedjor i detaljhandeln, ökar risken för varumärkesskada om man som detaljist inte har kontroll över hur leverantörerna arbetar med CSR-frågor. Att anlita konsulter med lokalkännedom är en strategi, att skjuta över risken till underleverantörer, är en annan.

Namn: Jens Hultman

År: 2008

Typ: Post doc

’- Företagen har i allmänhet bra kontroll över leverantörer i första ledet. Men däremot inte lika bra kontroll över leverantörernas leverantörer, säger Jens Hultman, forskare i företagsekonomi vid Lunds universitet.

Med ökat intresse för CSR-frågor ökar också risken för företagens anseende. Det gäller framför allt företag som har icke synliga leverantörer.

– Om det är problem med produktionsförhållanden hos en av H&Ms underleverantörer är det H&Ms varumärke som får ta smällen. Däremot drabbas inte Icas varumärke på samma sätt om det finns problem i Coca Colas fabriker.

En strategi för att minska risken vid upphandling kan vara att göra som Ikea i fallet med garderobssystemet Pax, som Jens Hultman specialstuderat.

– Tidigare köpte Ikeas leverantör glaset till skjutdörren från en svensk tillverkare. Nu har Ikea aktivt hjälpt leverantören av Pax att hitta kinesiska tillverkare av planglas. På så vis förskjuter Ikea risken det innebär att handla i lågkostnadsländer till den svenska leverantören.

Studerar man Ikeas inköp kan man se en tendens till minskade inköp från Kina, vilket kan tolkas som att inköpsstrategin som används vid Pax, tillämpas på fler produkter.

– Den svenska leverantören står för produktkännedom, medan Ikea bidrar med kunskap om marknaden i produktionsländerna.

I en enkätstudie av inköp inom de största svenska detaljhandelsföretagen har Jens Hultman funnit att en tredjedel av dem som importerar varor från Asien, anlitar externa experter med lokalkännedom.

– Det är vanligare att företag med lång erfarenhet av uppköp i Asien anlitar externa konsulter. De har insett vidden av problemen.

Namn: Jens Hultman

År: 2008

Typ: Post doc