Organisering för flexibilitet och framgång

Även om omorganiseringar görs med jämna mellanrum kan ett företag ständigt upplevas som felorganiserat. Om ledningen fokuserar på organisering som process istället är det lättare att fånga upp förändringar och hantera spänningar.

Namn: Daniel Grenblad

År: 2011

Typ: Doktorand

Med ett organiseringstänk i grunden kan till exempel spänningen mellan explore (bearbetning av nya kundgrupper) och exploit (bearbetning av befintliga kunder) hanteras annorlunda och stärka företaget istället för att bli ohanterliga motpoler. Daniel Grenblad, doktorand vid Handelshögskolan i Stockholm, kommer att studera hur detta och liknande spänningar hanteras konkret i företag.

Mer specifikt riktar studien in sig på hur företag kan organisera sin hantering av kundkontakter på ett framgångsrikt sätt och bygger på intervjuer med personer på företag som träffar konsumenter. Resultaten från studien kan leda till att upplevda stressen av motstridiga krav i företaget minskar och hanteras bättre.

Namn: Daniel Grenblad

År: 2011

Typ: Doktorand