Nya affärer med ny teknik

Med ny teknik skapas nya möjligheter att förändra både butiksupplevelsen och affärsmodellen. Men är handlarna och kunderna överens om vilken teknik som skapar mervärde, frågar sig stipendiaten Monika Magnusson i sin forskning.

Namn: Monika Magnusson

År: 2008

Typ: Post doc

Med ny teknik har handeln stora möjligheter att förändra sina affärsmodeller, som Icas individuellt utformade rabatterbjudanden, Stadiums webbkiosker eller Bubblerooms relationsbyggande bloggar. Men mycket av den tekniska utvecklingen, som till exempel självskanning, har hittills fått ett ljumt mottagande av kunderna.

– Det är få som retar sig på det. De som använde det har varit nöjda, men det är inte avgörande för valet av butik, säger Monika Magnusson.

I sin studie undersöker hon hur kunderna uppfattar nya tekniska lösningar i butik, nya affärsmodeller som möjliggjorts av ny teknik och vilka behov kunderna anser skulle kunna mötas med ny teknik.

– Många kunder vill använda olika typer av märkningar, som ekologisk eller rättvisemärkt, för att påverka produktion och urval, men samtidigt tycker man att det är svårt att hålla reda på vad de står för och om man kan lita på dem. Här kan det finnas utrymme för tekniska lösningar för att öka tydligheten.

Nästa steg ska jag intervjua handlarna och se hur deras upplevelser av ny teknik stämmer med kundernas.

I sin forskning arbetar också Monika Magnusson på en metod att ta fram affärsmodeller som motsvarar de krav som ny teknik och ökat intresse för hållbar produktion ställer på handeln.

– Vi har ett teoretiskt ramverk som vi har diskuterat med branschen vid olika workshops, men nu behöver vi testa det praktiskt.

Namn: Monika Magnusson

År: 2008

Typ: Post doc