När olika logiker möts – kunskapsintensiv handel inom apotek

Projektet har till syfte att utveckla kunskapen om hur medarbetare hanterar de olika krav och förväntningar som visat sig uppstå i arbetet på apotek. Verksamheten inom öppenvårdsapotek bygger på försäljning av produkter som är förbundna med krav på formell utbildning och kunskap för att få hanteras, och dessutom kräver legitimation, men som för övrigt delar många andra aspekter med övrig detaljhandel.

Namn: Kenneth Hagsten

År: 2022

Typ: Doktorand

Projektet förväntas bidra med kunskap om konflikten mellan olika logiker utifrån farmaceuters och intressenters perspektiv. Målet är att kunskapen ska komma arbetsgivare och arbetstagare i kunskapsintensiv handel, speciellt i de branscher där det finns en profession i botten, till gagn. Resultaten kommer inte enbart att vara relevanta för apoteksbranschen, utan kan förhoppningsvis även bidra i annan kunskapsintensiv handel, där till exempel optiker befinner sig.

 

KENNETH HAGSTEN PRESENTATION

Kenneth Hagsten, Doktorand på Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME) på KI med ett speciellt intresse för medarbetarskap inom apotek. Ingår i forskargruppen Ledarskap i sjukvård och akademi och arbetar också som lärare på LIME/KI. Kenneth har en magisterexamen i management/organisation från Stockholms universitet.

Namn: Kenneth Hagsten

År: 2022

Typ: Doktorand