Mer än miljömärkningar

Forskning visar att många konsumenter bryr sig om miljö och vill handla ekologiskt och hållbart, men i praktiken gör de inte det. Stipendiaten Matthias Lehner studerar vad som kan göras för att överbrygga denna klyfta mellan tanke och handlande.

Namn: Matthias Lehner

År: 2012

Typ: Doktorand

Branschens lösning för att guida kunderna i sin önskan att handla ekologiskt och hållbart har främst varit olika typer av märkningar, men kanske behövs det mer. Matthias Lehner, Internationella Miljöinstitutet vid Lunds universitet, tittar närmare på dagens ansträngningar från handlarnas sida och hur de förhåller sig till konsumenternas förhållningssätt.

– Tidigare forskning såsom Frostling-Henningssons Varför skiljer intention från handling vid val av livsmedel? (finansierat av Handelns Utvecklingsråd) visar att dagens fokus på märkningar kan vara problematiska och att mer fokus måste läggas på själva interaktionen mellan handeln och konsumenten i butiken, säger Matthias. Jag vill se vad Sverige kan lära sig av internationella goda exempel på annan kommunikation som kan guida och stödja konsumenterna i deras val.

Studien bygger vidare på preliminära resultat från en annan studie som har finansierats av Formas i samarbete med Handelns Utvecklingsråd –  Dagligvaruhandelns roll för gröna och etiska marknader – som visar att det finns en osäkerhet bland svenska handlare om hur de ska möta konsumenternas önskan att handla ekologiskt och hållbart.

Namn: Matthias Lehner

År: 2012

Typ: Doktorand