Logistik ur olika synvinklar

Logistik har varit i fokus för stipendiaten Erik Sandberg på Linköpings universitet och han belyser varuflöden ur olika perspektiv i sin forskning.

Namn: Erik Sandberg

År: 2010

Typ: Post doc

Logistik har varit i fokus för stipendiaten Erik Sandberg på Linköpings universitet och han belyser varuflöden ur olika perspektiv i sin forskning.

Erik har med stöd av post doc-stipendiet från Handelns Utvecklingsråd främst ägnat sig åt tre olika delprojekt gällande; Supply Chain Management (SCM) på McDonalds; inköpsgrupper; och butiksetableringsprocessen.

I projektet om SCM på McDonalds gjordes en studie av hur det fungerar i praktiken, något som även om det i detta fall handlar om restaurangbranschen är av intresse för handeln. Exempelvis när det handlar om snabbheten i beslut, informationsdelning och den strategiska samsynen mellan olika parter i kedjan.

När det gäller inköpsgrupper så har två inköpsgrupper/fackhandelskedjor som sticker ut genom att de har satsat på en central logistikenhet (för att bättre kunna möta internationell konkurrens) studerats för att få bättre grepp om vilka deras främsta konkurrensfördelar egentligen är.

I det tredje delprojektet har logistiken och det framtida varuflödet kartlagts och studerats när det gäller nya butiksetableringar. Arbetet med de tre projekten har blandat annat lett till flera vetenskapliga publikationer.

Namn: Erik Sandberg

År: 2010

Typ: Post doc