Judiska invandrare bakom bomullsboom

En grupp av judiska köpmän i Göteborg hade ett betydande inflytande över den första svenska konsumtionsboomen under det tidiga 1800-talet.

Namn: Anna Brismark

År: 2008

Typ: Post doc

I början av 1800-talet inleddes en förändring i svenskarnas konsumtionsmönster. Istället för självhushåll, växte en konsumtionsvarumarknad fram. Importerade varor som tidigare varit en lyx för överklassen, blev tillgängliga även för vanligt folk. Influenserna kom från Europa och nådde Sverige genom bland andra judiska invandrare.

– Det är väldigt tydligt när det gäller kattunindustrin, alltså bomullstextilier med tryck, säger Anna Brismark, ekonomhistoriker vid Göteborgs universitet. Vi har studerat kattuntryckerier som drevs av judar i Göteborg, Norrköping och Stockholm. Det låg långt framme både när det gäller mode och teknik.

Tillsammans med sin kollega Pia Lundqvist undersöker hon vilken betydelse den judiska gruppen hade inom handeln med textil och socker.

– Den judiska invandringen sammanföll med den svenska konsumtionsrevolutionen. Judarna var väldigt betydelsefulla under ett par årtionden runt 1820-1840 då de lyckades fånga upp en växande efterfrågan.

Forskarna kartlägger nu vad som importerades, vad  som tillverkades på plats och hur varorna  nådde kunderna. Men också hur kunskap importerades från Europa, vilka internationella kontakter man hade och vilka typer av krediter som kunde ställas till förfogande.

– Hade den judiska gruppen bättre kontaktnät än andra köpmän? Vilken betydelse hade det till exempel om en del av familjen bodde i Göteborg och en annan i Hamburg?

Forskningsprojektet En judisk väv av textilier och handelskontakter 1782–1850, kommer att offentliggöra resultat löpande i olika vetenskapliga publikationer.

Namn: Anna Brismark

År: 2008

Typ: Post doc