Iscensättning av ansvar

Det är idag ett välkänt fenomen att många företag utlokaliserar delar av sin verksamhet, så som tillverkning, till länder där lönerna är låga och arbetsförhållanden ofta är dåliga. På senare år har media skrivit allt mer om detta samtidigt som konsumenter blivit mer medvetna. Företagen i sin tur jobbar på att förbättra situationen.

Namn: Johanna Fernholm

År: 2012

Typ: Doktorand

Johanna Fernholm, fil dr i företagsekonomi vid Stockholms universitet, fokuserar i sin avhandling på hur ansvar kommuniceras i företag som använder sig av etiska uppförandekoder i sina globala leverantörskedjor.
Det är en bred studie där både företag och frivilligorganisationer intervjuas, samt där fältarbete har gjorts i Thailand och Vietnam.

– Resultaten visar att uppförandekoderna kommuniceras i långa globala ansvarskedjor, där varje del i kedjan är sammanlänkad med nästa och där alla, oavsett om de är mäktiga inköpande företag, leverantörer, underleverantörer eller enskilda arbetare, delar ansvaret för helheten. Kommunikationen av uppförandekoderna sker i form av iscensättningar av ansvar, säger Johanna. I dessa iscensättningar är olika aktörer inblandade och uppförandekoderna i sig eller rapporter om socialt ansvar är inte det viktigaste.

Det centrala med uppförandekoderna, så som iscensättning av ansvar, menar Johanna är att dessa bidrar till legitimitet åt företagets verksamhet, allra helst som denna verksamhet i hög utsträckning sker i låginkomstländer och har en stor geografisk spridning, vilket gör att transparensen är låg. Detta görs för att konsumenterna och omvärlden ska övertygas om att företaget tar det delade sociala ansvar som normerna i samhället föreskriver.

Namn: Johanna Fernholm

År: 2012

Typ: Doktorand