Globalt hållbarhetsarbete i FN

FN bedriver genom UN Global Compact ett arbete där företag ska bli mer hållbara och lära sig inkludera CSR-praktiker i sitt dagliga arbete. Doktoranden Jörgen Wettbo studerar fyra svenska företag som är med i detta nätverk.

Namn: Jörgen Wettbo

År: 2013

Typ: Doktorand

Nätverket är frivilligt och företagen som ansluter sig förbinder sig att följa tio principer inom fyra områden (mänskliga rättigheter, arbete, miljö och anti-korruption) och redovisa hur de arbetar med dessa årligen.

– Ett av företagen som är med i nätverket och i min studie är Ica, säger Jörgen Wettbo, Lunds Universitet. Detaljhandeln är med sina globala inköp liksom försäljning och marknadsföring en mycket viktig del av studien.

Företagen och deras intressenter i studien följs under flera år så att utveckling och förändring över tid kan förstås; Hur tänker företagen när det gäller det strategiska CRS-arbetet? Varför valde de att gå med i ett globalt nätverk? Vilka utmaningar har de mött på vägen?

– Jag är, förutom företagen, mycket intresserad av hur företagens intressenter, exempelvis leverantörer, kunder, anställda, ägare och samhället, ser på och hanterar globaliseringen och sina roller i det hela, säger Jörgen. En viktig komponent är hur menings-skapandet runt medlemskapet i UN Global Compact, såväl internt som externt, har sett ut i de fyra företagen och hos deras intressenter.

Namn: Jörgen Wettbo

År: 2013

Typ: Doktorand