Globala företag som håller i längden

Det finns företag som tidigt börjar agera på den internationella marknaden. Dessa är ofta dynamiska och utvecklas snabbt, men vad händer sen?

Namn: Nishant Kumar

År: 2011

Typ: Doktorand

Born Global-företag ser inga hinder för att snabbt etablera sig internationellt och hitintills har den mesta av forskningen på dessa företag handlat om just den snabba och tidiga internationaliseringen av dessa företag.

Nishant Kumar, fil dr, Stockholms universitet, har i sin avhandling tittat på hur born global-företagen överlever och klarar sig i konkurrensen på lite längre sikt. Viktiga led i att leva vidare, visar Nishant, är bland annat företagens entreprenöriella inriktning samt deras förmåga att lära sig och skapa nära relationer med sina kunder.

Namn: Nishant Kumar

År: 2011

Typ: Doktorand