FoU, innovationer och ekonomisk tillväxt

FoU, innovationer och dess påverkan på ekonomisk tillväxt har fått en allt mer framträdande roll i dagens forskning.

Namn: Jenny Grek

År: 2009

Typ: Doktorand

Jenny Greks, Internationella Handelshögskolan i Jönköping, tänkta avhandlings fokus riktas mot innovationsprocesser i företag, där FoU och andra innovationsaktiviteter ger upphov till olika konsekvenser för det enskilda företaget, som till exempel tillväxt av försäljningsvärde, förädlingsvärde och sysselsättning, höjd produktivitet och lönsamhet, förbättrade överlevnadschanser med mera. Syftet med projektet är att lyfta fram FoU, innovationer och dess påverkan på ekonomisk tillväxt med särskilt fokus på produktivitetstillväxten inom detaljhandeln i Sverige.

Namn: Jenny Grek

År: 2009

Typ: Doktorand