Digitalt värdeskapande i handeln

Hur förnyar detaljhandlare sin affärsmodell genom att anpassa sig till mobil handel?

Namn: Milan Jocevski

År: 2018

Typ: Doktorand

Den frågan ställer Milan Jocevski, doktorand vid INDEK på KTH. I sin ansökan framhåller han de stora möjligheter handlarna har att skapa kundvärde genom nya mobila tjänster. Syftet med hans forskning är att klargöra hur digitalisering och mobilbaserade innovationer påverkar handelns utveckling genom realisering av nytt värdeskapande både för kunden och för handlaren själv.

Den teoretiska grunden för Milan Jocevskis kommande avhandling består av två delar. Dels teorier om hur olika företag agerar i nätverk med andra aktörer och hur de kan skapa värde i ett ekosystem, dels på teorier om hur en organisations affärsmodell matchar dess affärsstrategi.

Han stödjer sig på forskning som funnit att handlarens affärsmodell innefattar både vilka produkter som säljs, hur de säljs och hur man interagerar med slutkunden i flera, olika kanaler som t ex via butiken, via mobilen samt via Internet. För närvarande arbetar han med datainsamling kopplat till mode- och accessoar-sektorn i Italien samt till handlare och betaltjänster i Sverige.
Hans kommande doktorsavhandling kommer att bygga på fyra studier. Den första ska behandla hur affärsrelationer skapas kring affärsmodeller, den andra hur italienska handlare arbetar med att länka ihop olika kanaler som butiker, m-handel och e-handel. Den tredje studien behandlar implementeringen av mobil handel, och den sista ska handla om innovativa affärsmodeller.

 

 

Namn: Milan Jocevski

År: 2018

Typ: Doktorand