Delat entreprenörskap i handeln

Att identifiera var entreprenörskapet sker inom handeln, är svårare än i andra branscher, eftersom det delas mellan fastighetsägare och handelsföretag. - Letar man efter vissa typer av entreprenörskap, är det inte säkert att man hittar det i handelsföretaget, säger stipendiaten Jonas Dahlqvist.

Namn: Jonas Dahlqvist

År: 2008

Typ: Post doc

Entreprenörskapet inom handeln varierar beroende på vem man är, och var man etablerar sig.

– Ett externt köpcentrum har en typ av processer, en singeletablering ett annat, likaså skiljer sig centrumgallerior från enstaka butiker i stadskärnorna, säger Jonas Dahlqvist, forskare vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

En framgångsrik handelsplats har ofta en kö av hyresgäster och kan därför välja den butiksmix som bäst passar de lokala förutsättningarna. Kunskapen om konkurrens, vilka branscher kunderna efterfrågar och kommunala bestämmelser är viktiga för entreprenörskapet, och finns i de här fallen främst hos fastighetsägaren.

– Handelsföretaget kompletterar sedan kunderbjudandet med sin kunskap om sortimentet och kundernas efterfrågan på produktnivå.

I andra fall är handelsföretaget mer aktivt i valet av etableringsort och har större kunskap om den lokala marknaden, vilket ger en annan fördelning av entreprenörsprocesserna. I ett tredje fall saknar handelsplatsen central styrning, vilket ytterligare förskjuter ansvaret för entreprenörskapet mot handelsföretaget.

– Min studie undersöker hur entreprenörsprocesserna ser ut och hur samspelet mellan handel och fastighetsbransch fungerar. Nästa steg är att förklara varför det ser ut som det gör och en tänkt fortsättning är att kunna förutsäga de olika processerna.

Namn: Jonas Dahlqvist

År: 2008

Typ: Post doc