Bolagsstyrning i franchising

Franchising som affärsmodell har ökat kraftigt de senaste årtiondena. Idag är det den snabbast växande modellen inom detaljhandel.

Namn: Martin Ludvigsson-Wallette

År: 2020

Typ: Doktorand

Martin Ludvigsson-Wallette, doktorand-stipendiat 2020.

Martin Ludvigsson-Wallette har fått ett beviljat forskarstipendium från Handelsrådet för att slutföra sina doktorsstudier om bolagsstyrning i franchising.

– Ju mer jag forskar, desto mer inser jag vilken stor kunskapslucka som finns, säger Martin Ludvigsson-Wallette.

Martin har tidigare undervisat inom finans och bolagsstyrning på Linnéuniversitet. Han beskriver att den tidigare forskningen och litteraturen om franchising är komplex och oenhetlig när det kommer till teoretiska begrepp, metoder och perspektiv.

– Det finns en bristande förståelse bland både praktiker och akademiker om just varför vissa franchisingföretag blir framgångsrika samtidigt som andra inte blir det, säger han.

Han skriver i sin ansökan till Handelsrådet att en av anledningarna till att det fortfarande finns obesvarade frågor om hur franchisingföretag styrs på bästa sätt, är att forskare inte använt sig av franchising som specifikt undersökningsobjekt.

Idag finns det mängder av företag som använder sig av franchising som ett tillvägagångssätt för att få tillväxt och expandera sin verksamhet. Franchisegivare erbjuder ett ofta väl beprövat och framgångsrikt affärskoncept. Exempel på företag som använder sig av det är bland annat IKEA, Coop, H&M, Waynes och Flügger färg.

– Jag hoppas att min forskning ska kunna belysa hur franchisingföretag styrs på bästa sätt, samt öka förståelsen kring franchisingföretags framgång, kontra icke-framgång, säger han.

MARTIN LUDVIGSSON-WALLETTE

Martin Ludvigsson-Wallette har fått beviljat anslag från handelsrådet att avsluta sina doktorandstudier under 2021. Bakgrunden till Martin Ludvigsson-Wallette doktorandstudier är hans deltagande i forskningsprojektet In (re)search of corporate  governance in franchising, som fick beviljad finansiering av Handelsbankens forskningsstiftelser 2016. Då forskningsprojektet ansågs vara av hög kvalité blev han antagen som en externt finansierad doktorand med tre års finansiering 2017. Han har därefter genomfört alla kurser som en del av Handelsrådets finansierade CFR Research School in Retailing på Handelshögskolan – Stockholm School of Economics.

 

Namn: Martin Ludvigsson-Wallette

År: 2020

Typ: Doktorand

Martin Ludvigsson-Wallette, doktorand-stipendiat 2020.