Ansvarsfulla och hållbara inköp genom relationer

Ett sätt för detaljhandelsföretagen att skapa hållbarhet är att samarbeta med sina leverantörer, men det saknas forskning gällande hållbar hantering av leverantörer.

Namn: Arash Kordestani

År: 2012

Typ: Doktorand

I avhandlingen Incorporating sustainability in supplier relationship management använder sig fil dr Arash Kordestani av tre olika teoriramar; purchasing sustainable responsibility (PSR), relationsmarknadsföringens commitment-trust-teori och hållbarhetens tre delar – ekonomi, miljö och sociala frågor – för att testa ett antal hypoteser för hur ett leverantör-köpare-samarbete gällande hållbarhet kan fungera.

En av slutsatserna blir att PSR är en framgångsrik väg att gå för att förbättra köpar-leverantör-relationerna och stärka hållbarhetsprestandan hos leverantörerna.

Namn: Arash Kordestani

År: 2012

Typ: Doktorand