Lyxvarumärken på webben

Avhandlingen, The Rise of Luxury Brands Online av Anita Radón, handlar om hur känslan av lyxvarumärken skapas på internet. Lyxvarumärken har ganska nyligen börjat ta plats online för att utöka sin marknad.

Namn: Anita Radón

År: 2008

Typ: Doktorand

– Paradoxen som hör till lyxvarumärken, nämligen den inneboende svårigheten att öka försäljningen och kundbasen samtidigt som man behåller en aura av exklusivitet och mystik, blir ännu mer tydlig på internet som bygger på öppenhet och tillgänglighet, säger Anita Radón.

Ökad webbnärvaro

Studien har tittat närmare på hur dessa varumärken behåller sin känsla av lyx när de ökar sin webbnärvaro med fokus på bilder och kommunikation online. Webbnärvaron kan delas in i tre kategorier; varumärkets egna sajter, sajter med förfalskningar och communities.

– På internet blir rollerna i skapandet av känslan av ett varumärke flytande. Detta innebär att företag måste se över sin närvaro på nätet och förstå att de är en del i ett stort pussel av olika aktörer online. Företagen måste även säkerställa att det som kommuniceras ut i den virtuella världen är ett komplement till vad de står för i den fysiska världen, tillägger Anita Radón på Stockholms universitets hemsida.

Namn: Anita Radón

År: 2008

Typ: Doktorand