När vinst blir tillväxt

En vanlig strategi är att studera snabbväxande företag för att se vad som gör dem framgångrika i förhoppning om att kunna upprepa framgångsreceptet. Men det är inte alltid snabbväxarna som håller i längden.

Namn: Anders Bornhäll

År: 2014

Typ: Doktorand

En annorlunda ingång har Anders Bornhäll, doktorand på Örebro universitet och anställd på Högskolan Dalarna, som istället tittar på de företag som går med vinst och växer i form av nyanställningar i jämförelse med de som tar ut vinsten och fortsätter som förr. Han har nu fått ett stipendium för att färdigställa sin doktorsavhandling om detta där fokus ligger på företag i detaljhandeln.

– Min forskning utgör en möjlighet att få mer kunskap om vad det är som gör att vissa lönsamma företag väljer att expandera sin verksamhet, medan andra inte gör det, säger Anders. Om vi förstår varför de expanderande företagen nyanställer kan det potentiellt ha stor betydelse för sysselsättningen.

Anders tittar även närmare på de arbetstagare som anställs inom handeln både när det gäller vilka som anställs av de växande företagen och vilka som blir kvar på sina jobb en längre tidsperiod.

– Jag är nyfiken på vilka kompetenser som efterfrågas av handeln och vilken typ av arbetstagare som faktiskt blir kvar på sina arbeten.

Namn: Anders Bornhäll

År: 2014

Typ: Doktorand