Attraktiv stadskärna genom platsinnovativa synergier

Är det till landets stadskärnor vi kommer att söka oss för nya och spännande upplevelser? Kanske är de våra framtida fysiska mötesplatser. Mer kunskap om hur handel och besöksnäring kan skapa synergieffekter kan ge oss svar.

– Människor vill i allt större utsträckning uppleva ett mervärde när de besöker en viss plats. I dag konkurrerar många stadskärnor med externa handelsområden. Om stadskärnan förmår att öka sin attraktivitet bland invånare, besökare, företagare och investerare kan den upplevelsen öka, menar Malin Lindberg, biträdande professor och projektledare, Luleå tekniska universitet.

Med avstamp i Piteå – en expanderande, mellanstor kuststad – ska forskarna studera hur en stadskärna kan bli mer attraktiv genom så kallade platsinnovativa synergier. Staden representerar en ort som lyckats behålla handel och service i en blandad stadskärna. Samtidigt kämpar centrumhandeln med att attrahera kunder i konkurrens med e-handeln och andra köpcentra i regionen.

– Piteå är intressant att studera inte minst med tanke på att den aspirerar på att bli utsedd till Årets Stadskärna 2018, säger Malin.

Kunskapen ska bli koncept

Projektets mål är att omvandla kunskap till praktiskt användbara. koncept. Detta för att öka handels- och besöksnäringens förmåga att hantera gemensamma utmaningar kring lönsamhet, konkurrenskraft, kompetensförsörjning, arbetsmiljö och hållbar utveckling.

– Genom att följa utvecklingen i Piteå, där handel och besöksnäring redan samarbetar, kan vi både tillvarata erfarenheter och bidra med ny kunskap. Vi vet redan nu att resultatet också kommer att användas i Kirunas stadsomvandling i, säger Malin.

Forskarna kommer att samarbeta med handel, besöksnäring, samhällsaktörer och akademi i workshops. De ska också göra observationer vid utvalda arbetsplatser och intervjua chefer, medarbetare och kunder.

Projekttitel

Attraktiv stadskärna genom platsinnovativa synergier

Utlysning

Framtidens fysiska mötesplats 2017

Projektledare

Malin Lindberg,

Luleå tekniska universitet

Övriga projektdeltagare

Kristina Johansson

forskare, Luleå tekniska universitet

Helena Karlberg

vd, Piteå Science Park

Samarbetspartners

Destination Piteå, Småstaden Piteå, BackCity Piteå, Gallerian Piteå, Pite Havsbad, Kust hotell & spa, Norrland Event och Konsult, Företagarna Piteå, PiteåEntreprenörerna, Piteå Kvinnliga Företagare & Pitekvinnor med framåtanda, Innovation Pite, Interactive Institute Swedish ICT, Piteå kommun och Kiruna kommun.

Beviljat anslag

1 600 000 kronor

Projekttid

2017–2019