AGAIN: Återbruk i Handeln

status:
pågående

I en omställning av handeln för att bli mer cirkulär är ”återbruk” en central strategi. För ökad återbruksförsäljning behöver dock handelsföretag ökad kunskap för att få kunder att göra hållbara val och att på sikt möta en ökad efterfrågan avseende återbrukade produkter.

Det övergripande syftet med forskningsprojektet AGAIN är att öka och sprida kunskap om hur handelsföretag kan utveckla bra återbruksupplevelser och öka sin försäljning av återbrukade produkter. Projektet skall skapa ökad förståelse för hur återbrukade produkter kan prissättas, marknadsföras och säljas i olika marknadskanaler. Forskningen bygger på intervjuer, observationer och fältexperiment tillsammans med handelsföretag. Projektet sätter också fokus på kundens roll i återbruksprocessen där projektet bidrar med en ökad förståelse för hur goda återbruksupplevelser skapas. Idag är handelns återbruksverksamhet anpassad för små volymer,där detta forskningsprojekt tar riktning framåt mot hur handelsföretag kan skala upp denna verksamhet med större volymer

Projekttitel

AGAIN: Återbruk i Handeln

Utlysning

Forskning relevant för handelsnäringen 2023

Projektledare

Jenny Karlsson

Karlstads universitet

Övriga projektdeltagare

Lars Witell

Karlstads universitet

Jessica Edlom

Karlstads universitet

Klas Hedvall

Karlstads universitet

Beviljat anslag

1 675 800

Tidsplan

oktober 2023 - september 2025