fredag 1 oktober 2021

Trendspaning Norrköping: Varans väg

Direktsänd trendspaning från Norrköping med Erik Sandberg, institutionen för logistik-och kvalitetsutveckling, Linköpings universitet, och Daniel Johansson, Stadium, och Magnus Grimhed, Norrköpings hamn. Se sändningen i efterhand på Handelsrådets Youtubekanal: https://www.youtube.com/watch?v=eNZwmNsEgPw
Sandberg, Johansson och Grimhed
Fr v: Erik Sandberg, bitr. professor, logistik- och kvalitetsutveckling,
Daniel Johansson, logistikdirektör, Stadium och Magnus Grimhed, försäljningschef, Norrköpings hamn.

Tema: Digitalisering av logistiklösningar – möjligheter och utmaningar


Medverkar:

Erik Sandberg, bitr. professor, logistik- och kvalitetsutveckling, Linköpings universitet
Daniel Johansson, logistikdirektör, Stadium
Magnus Grimhed, försäljningschef, Norrköpings hamn

Läs om Erik Sandbergs forskning här.

Vi sänder live från Arbetets museum i Norrköping med begränsad publik på plats.

Magnus Grimhed, Norrköpings hamn, talar på temat ”Därför befinner vi oss i den perfekta stormen när det gäller containerfrakter och fraktkedjorna till sjöss.”
Den svenska parti- och detaljhandel berörs i högsta grad av den stökiga situationen på containermarknaden, med följdverkningar som platsbrist, förseningar och prishöjningar.
Utifrån mångårig erfarenhet kring transporter och logistik ger Magnus Grimhed, försäljningschef vid Norrköpings hamn, en aktuell lägesbild, resonerar kring orsakerna till den svårhanterliga situationen på containermarknaden och vågar sig på en framtidsspaning