fredag 15 oktober 2021

Trendspaning Malmö: Kritiska kompetenser för framtidens omnikanal-logistik

Direktsänd trendspaning från Malmö med logistik i fokus med forskarna Joakim Kembro, Ebba Eriksson och studenter. Deltar gör också Maria Helmroth, logistikutvecklare på Lindex.

Fr. v: Joakim Kembro, Ebba Eriksson, Emma Petersén,  Christoffer Lauge Pedersen och Maria Helmroth..

Se sändningen i efterhand på Handelsrådet Youtubekanal.

Tema: Transformationen till omnikanal har tvingat detaljhandlare att omvärdera sina logistiknätverk för att tillgodogöra kundorder, vilket har resulterat i en strävan att arbeta mer tvärfunktionellt inom företag.
Detta skifte har lett till mer komplexa och sammanflätade kompetensbehov för detaljhandlare med omnikanal-logistik.
Med utgångspunkt i marknadstrender och logistikutmaningar för svensk detaljhandel har ett antal kritiska kompetenser identifierats och konsoliderats till fem “personas” som kommer vara nödvändiga för detaljhandlare att antingen rekrytera eller utveckla internt.
Vilka dessa är presenteras under trendspaningen.

Läs om Joakim Kembros forskning här.

Läs exjobbet Securing Successful Omni-Channel Logistics här.
Författare Emma Petersén och Christoffer Lauge Pedersen.

Emma Petersén och Christoffer Lauge Pedersen presenterar sin uppsats i sändning.

Vi sänder från Studio Meeting Point i Malmö med begränsad publik på plats.