onsdag 11 april 2018

Vad händer när Amazon kommer?

Digitalisering och e-handel har snabbt förändrat förutsättningarna för den svenska handeln och på bara några år har tillväxten i handeln flyttats från butiksledet till nätet. En annan förändring digitaliseringen bidrar med är en internationalisering av handeln med en helt ny konkurrens som följd. Världens högst värderade företag, Amazon, har förändrat de marknader man slagit sig in på och ryktet om en fullskalig etablering i Sverige har florerat under det senaste året.

Handelsrådet och HUI samlade den 15 februari 2018 en rad experter för att i en workshop med rubriken ”Vad händer när Amazon kommer?” diskutera hur digitalisering och internationell e-handel kommer att förändra den svenska handeln. Resultatet av denna workshop presenterar vi på ett frukostseminarium onsdagen den 11 april.

Rapporten presenteras av Andreas Hedlund, vd Handelsrådet och Jonas Arnberg, vd HUI.

Morgonen modereras av Emma Hernell, vice vd HUI.

Magnus Wiberg, grundare av och partner vid e-handelsfonden eEquity, kommenterar presentationen och rapporten.

Frågor om seminariet besvaras av:

Josef Gäreskog, HUI Research
josef.gareskog@hui.se
070-350 62 28