fredag 4 februari 2022

Utbildningssamverkan bransch och högskola

Hur säkrar vi handelns framtida kompetens genom ökad utbildningssamverkan mellan bransch och högskola? Handelsrådet och Hakon Swenson Stiftelsen bjuder in utbildare från landets högskolor och universitet och representanter från handeln till ett webbinarium med fokus på bättre utbildningssamverkan.

En webbsänd förmiddag som fokuserar på samverkan mellan handeln och högre utbildning.
Vi får lyssna till representanter för Karlstad universitet och Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm som berättar om hur de arbetar för att utveckla relevanta utbildningar i samverkan med företag.

Sedan ett antal år tillbaka sker en omfattande och accelererande strukturomvandling i handeln till följd av att stora delar av dess funktion digitaliseras. Den digitala transformationen bidrar både med möjligheter att nå nya marknader och utmaningar exempelvis gällande hållbarhet.
I och med denna utveckling uppstår behov av kompetensutveckling för befintliga medarbetare och samtidigt som handeln har ett ökande behov av att rekrytera medarbetare med högre utbildning.

För att locka studenter till branschen, men också för att stötta utbildningsanordnare att skapa relevanta utbildningar, krävs samarbete mellan handelns företag och akademin. Vilken typ av samarbete leder till win-win för alla parter? Finns det nya modeller för samverkan som kan inspirera andra?

Medverkande:

Bodil Sandén, Centrum för tjänsteforskning, Karlstad universitet
Lisa Johnsson, Centrum för tjänsteforskning, Karlstad universitet
Björn Thuresson, KTH
Johanna Bradley, Attraction and People Development Manager på Stadium
Kristina Rylén, HR Manager på KappAhl Sverige
Siri Wikander, moderator

Arrangör: Handelsrådet och Hakon Swenson Stiftelsen

Varmt välkomna!

Talare

En webbsänd förmiddag som fokuserar på samverkan mellan handeln och högre utbildning.
Vi får lyssna till representanter för Karlstad universitet och Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm som berättar om hur de arbetar för att utveckla relevanta utbildningar i samverkan med företag.

Sedan ett antal år tillbaka sker en omfattande och accelererande strukturomvandling i handeln till följd av att stora delar av dess funktion digitaliseras. Den digitala transformationen bidrar både med möjligheter att nå nya marknader och utmaningar exempelvis gällande hållbarhet.
I och med denna utveckling uppstår behov av kompetensutveckling för befintliga medarbetare och samtidigt som handeln har ett ökande behov av att rekrytera medarbetare med högre utbildning.

För att locka studenter till branschen, men också för att stötta utbildningsanordnare att skapa relevanta utbildningar, krävs samarbete mellan handelns företag och akademin. Vilken typ av samarbete leder till win-win för alla parter? Finns det nya modeller för samverkan som kan inspirera andra?

Medverkande:

Bodil Sandén, Centrum för tjänsteforskning, Karlstad universitet
Lisa Johnsson, Centrum för tjänsteforskning, Karlstad universitet
Björn Thuresson, KTH
Johanna Bradley, Attraction and People Development Manager på Stadium
Kristina Rylén, HR Manager på KappAhl Sverige
Siri Wikander (moderator)

Arrangör: Handelsrådet och Hakon Swenson Stiftelsen

Varmt välkomna!

En webbsänd förmiddag som fokuserar på samverkan mellan handeln och högre utbildning.
Vi får lyssna till representanter för Karlstad universitet och Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm som berättar om hur de arbetar för att utveckla relevanta utbildningar i samverkan med företag.

Sedan ett antal år tillbaka sker en omfattande och accelererande strukturomvandling i handeln till följd av att stora delar av dess funktion digitaliseras. Den digitala transformationen bidrar både med möjligheter att nå nya marknader och utmaningar exempelvis gällande hållbarhet.
I och med denna utveckling uppstår behov av kompetensutveckling för befintliga medarbetare och samtidigt som handeln har ett ökande behov av att rekrytera medarbetare med högre utbildning.

För att locka studenter till branschen, men också för att stötta utbildningsanordnare att skapa relevanta utbildningar, krävs samarbete mellan handelns företag och akademin. Vilken typ av samarbete leder till win-win för alla parter? Finns det nya modeller för samverkan som kan inspirera andra?

Medverkande:

Bodil Sandén, Centrum för tjänsteforskning, Karlstad universitet
Lisa Johnsson, Centrum för tjänsteforskning, Karlstad universitet
Björn Thuresson, KTH
Johanna Bradley, Attraction and People Development Manager på Stadium
Kristina Rylén, HR Manager på KappAhl Sverige
Siri Wikander, moderator

Arrangör: Handelsrådet och Hakon Swenson Stiftelsen

Varmt välkomna!

En webbsänd förmiddag som fokuserar på samverkan mellan handeln och högre utbildning.
Vi får lyssna till representanter för Karlstad universitet och Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm som berättar om hur de arbetar för att utveckla relevanta utbildningar i samverkan med företag.

Sedan ett antal år tillbaka sker en omfattande och accelererande strukturomvandling i handeln till följd av att stora delar av dess funktion digitaliseras. Den digitala transformationen bidrar både med möjligheter att nå nya marknader och utmaningar exempelvis gällande hållbarhet.
I och med denna utveckling uppstår behov av kompetensutveckling för befintliga medarbetare och samtidigt som handeln har ett ökande behov av att rekrytera medarbetare med högre utbildning.

För att locka studenter till branschen, men också för att stötta utbildningsanordnare att skapa relevanta utbildningar, krävs samarbete mellan handelns företag och akademin. Vilken typ av samarbete leder till win-win för alla parter? Finns det nya modeller för samverkan som kan inspirera andra?

Medverkande:

Bodil Sandén, Centrum för tjänsteforskning, Karlstad universitet
Lisa Johnsson, Centrum för tjänsteforskning, Karlstad universitet
Björn Thuresson, KTH
Johanna Bradley, Attraction and People Development Manager på Stadium
Kristina Rylén, HR Manager på KappAhl Sverige
Siri Wikander (moderator)

Arrangör: Handelsrådet och Hakon Swenson Stiftelsen

Varmt välkomna!