måndag 5 oktober 2020

Utbildarkonferens

Handelsrådets samlar utbildare och studie- och yrkesvägledare för en dag om handelns kompetensbehov.

Här är länken till förmiddagens sändning.
På samma Youtubesida finns också talarnas presentationer att ladda ner.

Ta del av dagsprogrammet här:Program Handelsrådets utbildarkonferens 5 oktober 2020

I år flyttar Handelsrådets utbildarkonferens helt till den digitala sfären.
Nytt för i år är också att eftermiddagen utgörs av första delen i den kostnadsfria och webbaserade utbildningsserien ”Kompetenslyft för handeln” som fokuserar på handelns digitala transformation.
De lärare som är anmälda och deltar i modul 1 på eftermiddagen den 5 oktober kommer därefter att få inbjudan till kommande utbildningsmoduler. Utbildningsprogrammet består i sin helhet av fem moduler där varje modul innehåller två till tre utbildningspass på ett par timmar vardera.

Utbildningen genomförs under en period på ett år med avslut hösten 2021.
Lärare som deltagit i samtliga moduler i utbildningsprogrammet och fått godkänt på den avslutande inlämningsuppgiften för ett diplom från Handelsrådet.
Samtliga utbildningar genomförs i webbinarieform och är kostnadsfria.
Modulerna följer en röd tråd och deltagarna får större förståelse för helheten om de genomgått samtliga moduler.

Anmälan till Utbildarkonferensen 5 oktober omfattar såväl förmiddagens program som eftermiddagens utbildningssejour.

Läs mer här.

Anmälan är nu stängd, för senkomna intresseanmälningar kontakta nona.rakic@handelsradet.se.

Eftermiddagens utbildningsdel ingår i Handelsrådets ESF-projekt ”Kompetenslyft för handeln” där deltagarnas nedlagda tid utgör medfinansiering. Anmälan ska därför göras i samråd med skolans rektor. Det går att anmäla fler lärare från samma skola.

VÄL MÖTT ONLINE 5 OKTOBER!