torsdag 13 september 2018
Till fredag 14 september 2018

Utbildarkonferens 2018 – Framtidens handel

13-14 september 2018 bjöd Handelsrådet in till en tvådagarskonferens i Stockholm om framtidens handel som riktar sig till lärare inom ekonomi och handel och studie- och yrkesvägledare på gymnasiet och yrkeshögskolan.

De stora utmaningarna i handeln – nulägesrapport
Digitaliseringen i handeln innebär stora strukturomvandlingar. Gamla affärsmodeller omkullkastas och gränserna för var, när och hur produkter säljs suddas ut. I denna snabba utveckling uppstår helt nya behov i branschen.

Handelns framtida kompetensförsörjning – kartläggning och case
Med en snabb utveckling i handeln kommer nya kompetensbehov. Hur ser de ut? Handelsrådet presenterade de gemensamma dragen för kompetenskartläggningar som nyligen gjorts av Handelsanställdas förbund, Svensk Handel och Unionen. Deltagarna fick även ta del av företagscase om deras kompetensbehov och lösningar, och goda exempel på vad olika utbildningsanordnare gör för att matcha den kompetens som handeln söker.

Marketing mix i ny skrud – utbildningspass
Under den andra dagen gavs möjlighet till påfyllning och ämnesfördjupning inom några av handelns områden som är nya eller där stora förändringar sker. Vi utgick från den traditionella konkurrensmedelsmixen produkt, pris, plats och påverkan och bjöd in föreläsare som med olika exempel fyllde dessa med nytt innehåll.